Strona zawiera zeskanowane stare, zagraniczne mapy Tatr i okolic, w różnym stanie zachowania.
W oryginale, prezentowane mapy sč naklejone na płótno, co powoduje podział na sekcje.
Sany wykonane w rozdzielczoœci 400 DPI.
VYSOKÉ TATRY
skala: 1:75 000
CHYTILOVA TURISTICKA
MAPA VYSOKYCH TATER

Al. Chytil
Praga 1923
wydanie III
skala: 1:75 000
VYSOKIÉ TATRY
Klub èsl.turistu.
skala: 1:40 000
wymiar: 980x770
Liptovskę Sv. Mikulás
skala: 1:200 000
wymiar: 200 x 130
DIAR a ZAKOPANE 4264
Vojenskę zemepisnę ustav
1924
Èasteène opraveno do 30.XI.1929.
Mimo R.È.S. èasteène opraveno do r 1913
skala: 1 :75 000
wymiar: 560x460
NUMARK (Nowy Targ) und Zakopane
K.u.K. Militärgoographisches instytut.
1909
NACH AUFAHME 1876 , Nachtr. 20 III 1909
Skala: 1:75 000
Wymiar: 50,5x38,5
MAPA VYSOKYCH TATER
SE ZNAÈENYMI
TURISTICKYMI CRSTAMI
Vojenskę zemenisnę ústav
Praga 1933
skala: 1:75 000
wymiar: 390 x 510
VYSOKE TATRY 4364 9-XXII
Vojenskę zemenisnę ústav
1921
skala: 1:75 000
wymiar: 573x457
TVRDOSIN 4263
1925
skala: 1:75 000
HOHE TATRA ZONE 9 COL. XXII
K.u.K. Militärgoographisches instytut.
1909
skala: 1 :75 000
wymiar: 500 x 385
BAÒSKÁ BYSTRICA 37° 49°
Vojenskę zemenisnę ústav
Praga 1926
skala: 1:200 000 wymiar: 385x577
LEVOÈA 38° 49°
Vojenskę zemenisnę ústav
po 1922r.
skala: 1:200 000
wymiar: 380x575

POGOTOWIE KOMPUTEROWE WARSZAWA - S.O.S. PC